Trang chủ

Đảng - Đoàn thể phường

Đảng bộ phường Máy Tơ: Đoàn kết, từng bước nâng cao đời sống nhân dân

Ngày đăng 15/04/2015 | 04:40 | Lượt xem: 26
Phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, tạo nên sức mạnh tổng hợp, Đại hội Đảng bộ phường Máy Tơ lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015 – 2020, xác định mục tiêu phát triển đến năm 2020: “Tiếp...

Đảng bộ phường Máy Tơ: Đoàn kết, từng bước nâng cao đời sống nhân dân

Ngày đăng 15/04/2015 | 04:40 | Lượt xem: 10
Phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, tạo nên sức mạnh tổng hợp, Đại hội Đảng bộ phường Máy Tơ lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015 – 2020, xác định mục tiêu phát triển đến năm 2020: “Tiếp...

Đại hội Đảng bộ phường Máy Tơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng 15/04/2015 | 04:38 | Lượt xem: 7
Sáng ngày 10/3/2015, Đại hội Đảng bộ phường Máy Tơ chính thức khai mạc. Sau 1,5 ngày làm việc (Chiều ngày 09 và ngày 10/3/2015) với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao Đại hội Đại...