Trang chủ

Đảng - Đoàn thể phường

Đại hội Đảng bộ phường Máy Tơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày đăng 15/04/2015 | 04:38 | Lượt xem: 171

Sáng ngày 10/3/2015, Đại hội Đảng bộ phường Máy Tơ chính thức khai mạc. Sau 1,5 ngày làm việc (Chiều ngày 09 và ngày 10/3/2015) với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Máy Tơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp.

Sáng ngày 10/3/2015, Đại hội Đảng bộ phường Máy Tơ chính thức khai mạc. Sau 1,5 ngày làm việc (Chiều ngày 09 và ngày 10/3/2015) với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Máy Tơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp.
Thực hiện Chỉ thị số 36 ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị; Thông tri số  18 ngày 31/07/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Kế hoạch số 137 ngày 18/09/2014 của Quận ủy Ngô Quyền, về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 22, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.