Trang chủ

Đảng - Đoàn thể phường

Đảng bộ phường Máy Tơ: Đoàn kết, từng bước nâng cao đời sống nhân dân
Ngày đăng 15/04/2015 | 04:40 | Lượt xem: 426

Phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, tạo nên sức mạnh tổng hợp, Đại hội Đảng bộ phường Máy Tơ lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015 – 2020, xác định mục tiêu phát triển đến năm 2020: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ phường; đoàn kết, dân chủ, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, xây dựng phường vững mạnh toàn diện”.

Phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, tạo nên sức mạnh tổng hợp, Đại hội Đảng bộ phường Máy Tơ lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015 – 2020, xác định mục tiêu phát triển đến năm 2020: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ phường; đoàn kết, dân chủ, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, xây dựng phường vững mạnh toàn diện".

Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị

 

Trong nhiệm kỳ qua (2010 – 2015), Đảng bộ phường Máy Tơ lãnh đạo, chỉ đạo địa phương thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ và hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đảng bộ phường lần thứ 11 đề ra. Trong đó Đảng bộ phường đặc biệt coi trọng nhiệm vụ phát triển kinh tế và thu ngân sách. Trên cơ sở bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Quận ủy, Đảng ủy phường ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo với các biện pháp, giải pháp hiệu quả để hoàn thành chỉ tiêu quận giao và và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 11. Do vậy tổng thu ngân sách của phường năm sau cao hơn năm trước, hằng năm hoàn thành vượt kế hoạch  2-10%, cân đối được nhiệm vụ chi cho các hoạt động của phường. Công tác quản lý tài nguyên môi trường chuyển biến tích cực, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được quan tâm. Trong 5 năm qua, có 7 công trình đường ngõ, 01 nhà văn hóa và trụ sở phường được đầu tư nâng cấp, cải tạo góp phần cải thiện điều kiện sống của nhân dân, điều kiện làm việc của cơ quan chính quyền nhằm phục vụ tốt hơn và từng bước chỉnh trang, xây dựng đô thị văn minh.