Trang chủ

Bản đồ Hành chính phường

Công tác của Ban chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân phường Máy Tơ năm 2012

Ngày đăng 27/05/2012 | 12:00 | Lượt xem: 346
Căn cứ Nghị định số 65/2002/NĐ-CP ngày 1/7/2002 của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn số 118/2004/TT-BQP ngày 7/9/2004 của Bộ quốc phòng về công tác phòng không nhân dân. Kế hoạch số 32/KH-BCĐ ngày...

Kết quả nhiệm vụ kinh tế 6 tháng đầu năm 2012 tại phường Máy Tơ

Ngày đăng 10/07/2012 | 12:00 | Lượt xem: 374
Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh xã hội, Ủy ban nhân dân phường, Ban tài chính phường đã...

Chính sách chất lượng của Ủy ban nhân dân phường Máy Tơ

Ngày đăng 18/01/2014 | 12:00 | Lượt xem: 235
 

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm gia cầm A/H5N1, H7N9 và H10N8 trên địa bàn phường Máy Tơ

Ngày đăng 12/02/2014 | 12:00 | Lượt xem: 334
Thực hiện Thông báo số 01/TB-SNN ngày 02/01/2014 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng và Công văn số 74/UBND-KT ngày 24/01/2014 của UBND quận Ngô Quyền về việc tăng cường...

Triển khai Pháp lệnh Thực hiện dân chủ trên địa bàn phường năm 2014

Ngày đăng 14/02/2014 | 12:00 | Lượt xem: 346
Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 15/8/2007 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về triển khai Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 13/02/2014 của Ủy ban...

Phòng làm việc "Một cửa" phường Máy Tơ đến 06/10/2008

Ngày đăng 08/10/2008 | 12:00 | Lượt xem: 157
Công dân ngồi đợi lấy kết qủa phía ngoài phòng làm việc. Buổi làm việc tại bộ phận "Một cửa" phường Máy Tơ. Ảnh: Nguyễn Thịnh - VP UBND phường

Bản đồ địa chính phường Máy Tơ

Ngày đăng 16/10/2008 | 12:00 | Lượt xem: 176
(Ảnh: Nguyễn Thịnh - VP UBND phường)  

Trụ sở làm việc phường Máy Tơ

Ngày đăng 16/10/2008 | 12:00 | Lượt xem: 154
Quang cảnh bên ngoài trụ sở làm việc Vòng xuyến Ngã 6 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế "Một cửa" phường Máy Tơ Bảng Chính sách...

Phòng " Một cửa" phường Máy Tơ đến 06/10 năm 2008

Ngày đăng 17/05/2008 | 12:00 | Lượt xem: 235
Công dân đến giao dịch Quang cảnh tiếp dân