Trang chủ

Bản đồ Hành chính phường

Kết quả nhiệm vụ kinh tế 6 tháng đầu năm 2012 tại phường Máy Tơ
Ngày đăng 10/07/2012 | 12:00 | Lượt xem: 258

Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh xã hội, Ủy ban nhân dân phường, Ban tài chính phường đã chủ động xây dựng kế hoạch giảm 10% các khoản chi.

1. Về quản lý các hộ kinh doanh, sản xuất, dịch vụ:

Tập trung chỉ đạo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế, Tổ quản lý chợ Lương Văn Can, nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác quản lý và thu thuế, thu phí và lệ phí. Phát huy vai trò trách nhiệm của từng cán bộ thuế, cán bộ quản lý chợ qua kiểm tra, nhìn chung các hộ sản xuất kinh doanh, dịch vụ chấp hành đúng các quy định theo ngành nghề đăng ký kinh doanh, kịp thời phát hiện các hộ nghỉ trá hình.

2. Về công tác quản lý tài chính ngân sách:

* Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

* Thu ngân sách nhà nước 6 tháng: 3.578.009.500/4.589.000.000 đồng = 78% KH (đạt 137 % so với cùng kỳ).

* Tổng thu các sắc thuế 6 tháng: 2.159.427.000 đ = 51% KH năm

Trong đó:

+ Thuế ngoài quốc doanh 6 tháng đạt 1.671.091.000 /2.825.000.000 đồng = 59% (so với cùng kỳ đạt 112%).

- Thuế Môn bài: 395.950.000 đồng = 136% KH.

- Thuế TNCN:  405.265.000 đồng =  53% KH

+ Thuế nhà đất 6 tháng = 77.729.000 /665.000.000 đồng = 12% (so với cùng kỳ đạt 35,6%)

+ Phí và lệ phí 6 tháng = 101.046.000 /210.000.000 đồng = 48% KH (so với cùng kỳ  đạt 90%).

+ Thu phạt và thu khác đạt 77.095.000 đồng/50.000.000 đồng = 154% KH (so với cùng kỳ 115,54%).

+ Thu xổ số kiến thiết = 16.539.000 đồng/37.000.000 đồng = 45% KH.

+ Thu quỹ QPĐP: 25.140.000/25.000.000 đồng = 101% KH.

+ Thu quỹ PCBL: 12.650.000 đồng/12.000.000 đồng = 105%.

* Thu Ngân sách phường 6 tháng: 1.424.065.800/1.915.000.000 đ = 74% (so với cùng kỳ 108,4%);

Chi ngân sách phường:

+ Chi ngân sách phường 6 tháng đạt 965.545.125 đồng/1.915.000.000 đồng = 45%; ước 6 tháng là 1.277.893.306 đồng

+ Tổ chức giao chỉ tiêu cho 27 TDP để tổ chức thu các quỹ trong dân

*) Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh xã hội, Ủy ban nhân dân phường, Ban tài chính phường đã chủ động xây dựng kế hoạch giảm 10% các khoản chi.