Trang chủ

Bản đồ Hành chính Thành phố

Triển khai Pháp lệnh Thực hiện dân chủ trên địa bàn phường năm 2014

Ngày đăng 14/02/2014 | 12:00 | Lượt xem: 346
Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 15/8/2007 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về triển khai Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 13/02/2014 của Ủy ban...