Trang chủ

Ban, ngành, đoàn thể

Quyết định số 27/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án

Ngày đăng 11/06/2012 | 12:00 | Lượt xem: 334
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ _________ Số: 27 /2012/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Kết quả nhiệm vụ kinh tế 6 tháng đầu năm 2012 tại phường Máy Tơ

Ngày đăng 10/07/2012 | 12:00 | Lượt xem: 374
Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh xã hội, Ủy ban nhân dân phường, Ban tài chính phường đã...

QT-02 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Ngày đăng 19/02/2014 | 12:00 | Lượt xem: 198
MỤC LỤC SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 1.            MỤC ĐÍCH 2.            ...