Trang chủ

Chi tiết bài viết

Lễ phát động cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"
Ngày đăng 20/04/2017 | 08:08 | Lượt xem: 104

Ngày 05 tháng 4 năm 2017, Công an phường Máy Tơ tổ chức lễ phát động cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".