Trang chủ

Chi tiết bài viết

Chiều 05/01/2018,Ban chấp hành Hội PN phường Máy Tơ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 - phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và ký giao ước thi đua năm 2018
Ngày đăng 10/01/2018 | 10:54 | Lượt xem: 28

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của BTV Hội PN phường.Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được,biểu dương,khen thưởng những tập thể,cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội,xây dựng phương hướng nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2018.
Chiều 05/01/2018,Ban chấp hành Hội PN phường Máy Tơ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 - phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và ký giao ước thi đua năm 2018.Đến dự và động viên tại Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Quận Hội,lãnh đạo ĐU - HĐND - UBND - UB MTTQ - các Ban ngành đoàn thể cùng toàn thể BCH và các bà, các cô là chi hội trưởng 27 tổ dân phố. Tại Hội nghị đã có 05 tập thể và 10 cá nhân xuất sắc được nhận khen thưởng của Hội PN phường.