Trang chủ

Đảng ủy - Ủy ban nhân dân

Lịch công tác tuần 19: Từ ngày 07/5/2012 đến ngày 13/5/2012

Ngày đăng 07/05/2012 | 12:00 | Lượt xem: 423
UBND PHƯỜNG MÁY TƠ VĂN PHÒNG PHƯỜNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Lịch công tác tuần 20: Từ ngày 14/5/2012 đến ngày 20/5/2012

Ngày đăng 14/05/2012 | 12:00 | Lượt xem: 415
UBND PHƯỜNG MÁY TƠ VĂN PHÒNG PHƯỜNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Lịch công tác tuần 27: Từ ngày 02/7/2012 đến ngày 09/7/2012

Ngày đăng 03/07/2012 | 12:00 | Lượt xem: 402
UBND PHƯỜNG MÁY TƠ VĂN PHÒNG PHƯỜNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Nhiệm vụ Quản lý đô thị 6 tháng đầu năm 2012 tại phường Máy Tơ

Ngày đăng 07/07/2012 | 12:00 | Lượt xem: 261
Ủy ban nhân dân phường đã thiết lập biên bản xử phạt theo quy định cụ thể 03 trường hợp không phép đề xuất xử phạt 37.500.000 đồng; 01 trường hợp xây dựng trái phép phường đã đề xuất xử phạt...

Công tác Thanh tra - Tư pháp 6 tháng đầu năm 2012 tại phường Máy Tơ

Ngày đăng 10/07/2012 | 12:00 | Lượt xem: 269
Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trong 6 tháng đầu năm bộ phận văn phòng đã tham mưu cung cấp thông tin và tổng hợp tình hình kịp thời, đầy đủ giúp cho lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ.

Chúc Thọ Hội Người cao tuổi phường Máy Tơ - Xuân Giáp Ngọ 2014

Ngày đăng 18/02/2014 | 12:00 | Lượt xem: 214
Bác Hồ nói: “ Tuổi già chí không già, lão giả không an chi, lão lai không tài tận ”; lời nói của Bác có nghĩa là tuổi già tuy sức khỏe có giảm nhưng trí tuệ nhiều cụ vẫn còn minh mẫn, vẫn có thể...

Lịch công tác tuần 11: Từ ngày 11/3/2014 đến ngày 16/3/2014

Ngày đăng 11/03/2014 | 12:00 | Lượt xem: 309
UBND PHƯỜNG MÁY TƠ VĂN PHÒNG PHƯỜNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...