Trang chủ

Điều kiện Kinh tế - Xã hội

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa XI (nhiệm kỳ 2010 - 2015), bổ khuyết giải pháp thực hiện nhiệm vụ đến năm 2015

Ngày đăng 26/06/2013 | 12:00 | Lượt xem: 302
Chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm đều hoàn thành. Trong đó thu ngân sách phường hàng năm tăng từ 25 - 58 ( vượt 15-38% so với chỉ tiêu). Tỷ lệ hộ nghèo đạt chỉ tiêu giảm từ 10 - 20% năm, không có hộ...

Phường Máy Tơ hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách

Ngày đăng 13/02/2014 | 12:00 | Lượt xem: 369
Năm 2013, phường Máy Tơ hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách, về trước kế hoạch 15 ngày. Trong đó thu thuế ngoài quốc doanh đạt hơn 3,3   tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, tăng 18% so với cùng...

QT-02 Giải quyết tố cáo

Ngày đăng 19/02/2014 | 12:00 | Lượt xem: 218
MỤC LỤC SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 1.            MỤC ĐÍCH 2.            ...

Những nét khái quát chung và các nhiệm vụ trọng tâm của phường

Ngày đăng 20/08/2008 | 12:00 | Lượt xem: 933
  Phường Máy Tơ được thành lập từ năm 1981, nằm ở vị trí trung tâm của quận Ngô Quyền giáp ranh với 05 phường (Lương Khánh Thiện, Máy Chai, Gia Viên, Lạc Viên và Đông Khê) của quận Ngô...