Trang chủ

Điều kiện Kinh tế - Xã hội

Phường Máy Tơ hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách
Ngày đăng 13/02/2014 | 12:00 | Lượt xem: 317

Năm 2013, phường Máy Tơ hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách, về trước kế hoạch 15 ngày. Trong đó thu thuế ngoài quốc doanh đạt hơn 3,3   tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Các chỉ tiêu thu thuế nhà đất, phí, lệ phí và các khoản thu vận động trong nhân dân đều đạt cao. Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, phường thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chi ngân sách, bảo đảm chi cho các hoạt động thường xuyên và đột xuất; thực hiện tốt Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, UBND phường và Ban Tài chính phường chủ động xây dựng kế hoạch giảm 10% các khoản chi.