Trang chủ

Giới thiệu chung

Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban nhân dân phường Máy Tơ
Ngày đăng 16/02/2013 | 12:00 | Lượt xem: 211

 

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường ban hành kèm theo Quyết định số140/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của Ủy ban nhân dân phường Máy Tơ và Quy chế làm việc số 01/QC-UBND của cơ quan Ủy ban nhân dân phường Máy Tơ;

Để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Kinh tế - Văn hóa, Xã hội - An ninh Quốc phòng và các nhiệm vụ cấp trên, Ủy ban nhân dân phường Máy Tơ xây dựng Chương trình công tác năm 2013 với những nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ:

Tổng số cán bộ, công chức, lao động hợp đồng: 27 người

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2013:

1. Thu chi ngân sách đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí.

2. Giữ vững An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện và chỉ tiêu giúp đỡ cai nghiện tại cộng đồng.

3. Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch về công tác quốc phòng địa phương, đạt 100% chỉ tiêu giao quân.

4. Thực hiện tốt chủ đề năm 2013 của thành phố.

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

6. Nâng cấp, cải tạo trụ sở Ủy ban nhân dân phường, nâng cấp đầu tư cơ sở vật chất tại bộ phận Một cửa hiện đại liên thông, nâng cấp, cải tạo 01- 02 công trình đường ngõ và công trình phúc lợi cộng đồng; 100% số hộ xây dựng đủ điều kiện được cấp giấy phép, duy trì thường xuyên công tác hướng dẫn, kiểm tra, xử lý Trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị. Phấn đấu xây dựng thành công các tuyến đường kiểu mẫu. Phấn đấu hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sự dụng đất và quản lý đất cho 100% số hộ đủ điều kiện. Tuyên truyền vận động về công tác giải phóng mặt bằng để chỉnh trang đô thị.

7. Giảm từ 04 - 05 hộ nghèo hiện có, không có hộ nghèo ở diện đối tượng chính sách; vận động ủng hộ để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp xây dựng 1- 2 căn nhà cho đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Phấn đấu xây dựng Trạm y tế phường đạt trạm y tế chuẩn Quốc gia. Phấn đấu không có người sinh con thứ 3. Duy trì phường phù hợp với trẻ em. Duy trì công tác Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập các bậc học Phôt thông trung học và nghề.

8. Phấn đầu từ 4 đến 5 Tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa lần 2, giữ vững danh hiệu các Tổ dân phố văn hóa đã đạt được.

9. Làm tốt công tác Tín ngưỡng tôn giáo.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ:

TT

Nội dung

Thời gian

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Triển khai

Hoàn thành

1

Tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013, ký giao ước thi đua.

T1

T1

UBND

Đảng ủy, các ban ngành đoàn thể, TDP

2

Tổng kết công tác Đảng năm 2012, Trao Huy hiệu Đảng đợt 03/2

T1

T1

Đảng ủy

UBND, các ban ngành đoàn thể, các chi bộ

3

Triển khai Kế hoạch thu Ngân sách, thu thuế Môn bài

T1

T1

UBND, HĐTư vấn thuế phường

Đội thuế, Chi cục thuế quận

4

Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề năm

T1

T2

UBND

Các bộ phận: QLĐT, VHXH, VPUBND

5

Tổ chức các hoạt động phục vụ chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ

T1

T2

UBND

Đảng ủy, các ban ngành đoàn thể

6

Tổ chức các hoạt động phục vụ công tác tuyển quân 2013

T1

T2

Hội đồng NVQS phường

Đảng ủy, các ban ngành đoàn thể, TDP, HĐNVQS quận

7

Triển khai công tác cấp "phôi" Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đối với các hộ đã hoàn chỉnh hồ sơ

T1

T2

UBND

Bộ phận ĐCXD, Phòng TNMT, VP ĐKQSDĐ

8

Thống kê đất đai năm 2013

T1

T3

UBND

Bộ phận ĐC-XD, phòng TNMT quận

9

Triển khai các hoạt động Quản lý Trật tự đường hè - Quản lý đô thị

T1

T 2

UBND

Tổ QLĐT, các ban ngành, đoàn thể, TDP

10

Triển khai các chương trình về phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân

T1

T12

UBND

Trạm Y tế, Phòng Y tế

11

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

T2

T3

Hội Phụ nữ, ĐTN

Đảng ủy, các ban ngành đoàn thể

12

Triển khai kế hoạch huấn luyện Dân quân tự vệ, Đăng ký Thanh niên độ tuổi 17

T3

T4

HĐNVQS

BCHQS, Đảng ủy, các ban ngành đoàn thể

13

Tổng kết phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc triển khai nhiệm vụ công tác năm

T3

T4

UBND

CAP, BVDP

14

Triển khai các hoạt động tuyên truyền các hoạt động văn hóa chào mừng các ngày Lễ và năm Du lịch

T4

T6

UBND

Bộ phận VHTT, Phòng VHTT&DL, Nhà văn hóa

15

Triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

T4

T10

UBND

Đội thuế, các TDP

16

Triển khai các nhiệm vụ về Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn - Diễn tập Phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn hàng năm

T4

T7

BCH PCLB

BCHQS phường, các TDP

17

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

T6

T7

UBND

Các bộ phận chuyên môn, TDP

18

Sơ kết công tác Đảng, tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ

T6

T7

Đảng ủy

UBND, các ban ngành đoàn thể, các chi bộ

19

Triển khai các hoạt động Kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ, điều tra rà soát hộ nghèo

T6

T7

UBND

Đảng ủy, các ban ngành đoàn thể, bộ phận LĐTBXH, TDP

20

Tổ chức các hoạt động Hè 2013

T6

T9

ĐTN

Các Chi đoàn, các trường trên địa bàn, Quận đoàn

21

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Cách mạng T8, Quốc khánh 02/9, Ngày thành lập Công an nhân dân

T8

T9

UBND

Bộ phận VHTT, CA

22

Rà soát Thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS

T8

T10

BCHQSP

TDP, BCHQS quận

23

Triển khai các hoạt động về công tác PCCC

T8

T12

UBND

CAP

24

Triển khai các kế hoạch về Phổ cập giáo dục năm 2013

T9

T10

UBND

Các trường học, các TDP, Phòng GD-ĐT quận

25

Sơ kết công tác 9 tháng, rà soát các nhiệm vụ chỉ tiêu

T9

T10

UBND

Đảng ủy, các ban ngành đoàn thể, các bộ phận chuyên môn

26

Thẩm định TDP văn hóa, Tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

T10

T11

UBND

Đảng ủy, MTTQ, các ban ngành đoàn thể, TDP

27

Khám tuyển SK NVQS, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12

T11

T12

HĐNVQS

Đảng ủy, các ban ngành đoàn thể, các TDP

28

Tổng kết công tác Đảng năm 2013, đánh giá chất lượng Chi bộ và Đảng viên

T12

T12

Đảng ủy

UBND, các Chi bộ

29

Tổng kết công tác năm, công tác Thi đua khen thưởng

T12

T12

UBND

Đảng ủy, HĐTĐKT

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

Để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chủ trương trọng tâm trên. UBND phường triển khai một số biện pháp, giải pháp thực hiện

1, Tập trung cao cho thu ngân sách:

Tăng cường các biện pháp thu và quản lý tốt các nguồn thu. Phấn đấu đạt chỉ tiêu cụ thể như sau:

Tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt:            5.397.000.000 đống

Thuế NQD:                                                   3.280.000.000 đồng

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp           670.000.000 đồng

Thuế TNCN:                                         850.000.000 đồng

Thu phạt, thu khác                                             50.000.000 đồng

Phí lệ phí                                                  230.000.000 đồng

2, Công tác văn hóa xã hội:

 Bám sát các nhiệm vụ chính trị, chủ trương chính sách pháp luật, các nhiệm vụ trọng tâm đột xuất để phát thanh tuyên truyền. Chú trọng chấn chỉnh các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, quan tâm đến công tác tín ngưỡng tôn giáo. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách khác. Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, phấn đấu giảm 4-5 hộ.

Quan tâm chỉ đạo về công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chủ động phòng chống dịch bệnh, phát hiện kịp thời không để dịch bệnh lây lan. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ, 100% Trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ 6 bệnh. Nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ chăm sóc trẻ em, 100% bà mẹ có thai được tiêm phòng uốn ván. Quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục đào tạo: Khối mầm non, Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền để giữ vững trường tiên tiến xuất sắc, trường chuẩn quốc gia.

3, Công tác Quản lý đô thị:

 Nâng cao hiệu quả QLĐT, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, về công tác kiểm kê giải phóng mặt bằng; Thực hiện nghiêm các kế hoạch của quận, thành phố về xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu    

4, Thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh:

Duy trì quản lý tốt lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ để sẵn sàng trực chiến đấu. Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ. Hoàn thành tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương, chính sách hậu  phương quân đội và các hoạt động kết nghĩa với các đơn vị. Tăng cường công tác phòng ngừa đảm bảo ANCT- TTATXH trên địa bàn. Củng cố phong trào quần chúng, bảo vệ an ninh tổ quốc, đẩy mạnh phòng ngừa tấn công các tệ nạn xã hội, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn chủ động nắm  vững tình hình không để xảy ra trọng án, các hành vi gây rối trật tự.

5, Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính:

 Nâng cao  hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế " Một cửa liên thông hiện đại", nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ công chức. Quan tâm đến công tác bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu công việc. Áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001-2008. Đẩy mạnh công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật, thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí thực hành tiết kiệm theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung chỉ đạo giải quyết các đơn thư thuộc thẩm quyền. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, công tác hòa giải ở cơ sở,  hạn chế đơn thư vượt cấp. Tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, làm tốt công tác cán bộ, đi sâu, đi sát cùng các Tổ dân phố để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh ở cơ sở. Phát huy vai trò tham mưu đề xuất của các bộ phận, ban ngành, đoàn thể

6, Tăng cường công tác phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể:

Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Trọng tâm là vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Xây dựng Tổ dân phố an toàn, Tổ dân phố văn hóa; Tham gia thực hiện tốt cuộc vận động "toàn dân xây dựng đời sống văn hóa". Vận động nhân dân tham gia các hoạt động ủng hộ, nhân đạo từ thiện.

V. ĐĂNG KÝ THI ĐUA:

- Tập thể lao động xuất sắc và các hình thực thi đua khen thưởng cao.

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

- Đề nghị Ủy ban nhân dân quận có kế hoạch mở các lớp tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức phường.