Trang chủ

Giới thiệu chung

Về việc tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo đảm bảo An ninh trật Thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ và Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày đăng 28/01/2013 | 12:00 | Lượt xem: 181

Chủ động tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, bắt giữ, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm trong sản xuất; kinh doanh buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số: 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và Quyết định số: 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả "đèn trời" trên địa bàn phường; Ủy ban nhân dân phường Máy Tơ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Tổ chức tuyên truyền bằng mọi hình thức, biện pháp để cán bộ, đảng viên, nhân dân, các tổ chức cơ quan, đơn vị trên địa bàn được biết và chấp hành nghiêm việc quản lý, sử dụng pháo, việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả "đèn trời", tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan Ủy ban nhân dân phường, cơ quan Công an. Nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự trong các ngày lễ, Tết, cũng như các hoạt động văn hoá, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

- Các ban ngành đoàn thể, các Tổ dân phố, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền vận động để cán bộ nhân dân, học sinh tự giác và nghiêm chỉnh thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ và Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ động tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, bắt giữ, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm trong sản xuất; kinh doanh buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

II. NỘI DUNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Nội dung thực hiện:

- Bằng các hình thức, biện pháp phù hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ và Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung chỉ đạo cũng như kế hoạch của thành phố và quận để nhân dân, học sinh trên địa bàn được biết. Để từ đó mọi người tự giác chấp hành và chủ động tố giác các đối tượng có hành vi vi phạm.

- Ủy ban nhân dân phường tổ chức ký cam kết với các tổ dân phố, các ban ngành đoàn thể, trường học và chỉ đạo công an phường ký cam kết tới từng hộ dân trên địa bàn để tạo sự thống nhất đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện.

2. Biện pháp thực hiện:

- Ủy ban nhân dân phường thành lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ và Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ để thường xuyên kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm.

- Lực lượng công an phường: Chỉ đạo, phối hợp với các Tổ bảo vệ dân phố tăng cường công tác tuần tra, trực chốt, điều tra kịp thời, xử lý các hành vi vi phạm. Xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện. Thường xuyên theo dõi tổng hợp tình hình báo cáo Ủy ban nhân dân phường để kịp thời chỉ đạo, biểu dương, khen thưởng.

- Bộ phận Văn hóa thông tin - phát thanh tuyên truyền: Căn cứ nội dung Nghị định, Chỉ thị của Thủ tường Chính Phủ, các nội dung kế hoạch của thành phố và quận, bằng nhiều hình thức tuyên truyền vận động trong nhân dân để nhân dân hiểu rõ hơn mục đích, yêu cầu trong việc thực hiện. Tăng cường thời lượng phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh.

- Các tổ chức đoàn thể: Tăng cường công tác tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên chấp hành và thực hiện nghiêm mọi Nghị định và Chỉ thị. Phối hợp với các bộ phận, cơ quan, đơn vị, các tổ dân phố kịp thời phát hiện, tố giác các trường hợp vi phạm.

- Trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền: Tổ chức các hoạt động để phổ biến tuyên truyền cho 100% giáo viên và học sinh. Tổ chức cho học sinh ký cam kết không mua bán, tàng trữ sử dụng pháo, đồ chơi nguy hiểm có tính kích động bạo lực, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép.

- Các Tổ dân phố: Tổ chức quán triệt, nhắc nhở, tuyên truyền vận động các hộ gia đình trong tổ dân phố không sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, đốt các loại pháo và không thả "đèn trời". Đưa nội dung thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ và Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại Gia đình Văn hoá, phối hợp cùng với Công an phường tổ chức ký cam kết tới từng hộ gia đình. Kịp thời phát hiện tố giác các trường hợp vi phạm về các cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Ủy ban nhân dân phường yêu cầu công an phường, Ban chỉ huy Quân sự phường tập trung cao lực lượng, quân số để ứng trực và kịp thời giải quyết các trường hợp vi phạm đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ. Kiên quyết không để tình trạng vi phạm Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ và Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ xảy ra trên địa bàn.

- Trong quá trình kiểm tra, xử lý phải đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và tài sản.

- Thời gian thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý từ ngày 17/01/2013 đến ngày 17/02/2013.

- Ủy ban nhân dân phường giao công an phường phối hợp với các đơn vị thực hiện và tổng hợp báo cáo tình hình theo quy định.