Trang chủ

Gương người tốt, việc tốt

Hiệu quả từ mô hình “Thanh niên giữ gìn ANTT dải trung tâm thành phố”

Ngày đăng 15/04/2015 | 04:49 | Lượt xem: 217
Chỉ tính riêng trong năm 2013, lực lượng đoàn viên thanh niên Chi đoàn Trạm CSND số 1 đã tổ chức 315 ca chốt điểm đảm bảo ANTT tại các khu vực và địa bàn trọng điểm, không để xảy ra các vụ việc...

Hiệu quả từ mô hình “Thanh niên giữ gìn ANTT dải trung tâm thành phố”

Ngày đăng 15/04/2015 | 04:49 | Lượt xem: 223
Chỉ tính riêng trong năm 2013, lực lượng đoàn viên thanh niên Chi đoàn Trạm CSND số 1 đã tổ chức 315 ca chốt điểm đảm bảo ANTT tại các khu vực và địa bàn trọng điểm, không để xảy ra các vụ việc...

Quận Ngô quyền: Triển khai thí điểm mô hình tổ dân vận

Ngày đăng 15/04/2015 | 04:50 | Lượt xem: 249
Tại phường Đông Khê, Quận ủy Ngô Quyền vừa tổ chức triển khai thí điểm mô hình Tổ dân vận. Đây là đơn vị thí điểm triển khai đầu tiên của thành phố.