Trang chủ

Gương người tốt, việc tốt

Quận Ngô quyền: Triển khai thí điểm mô hình tổ dân vận
Ngày đăng 15/04/2015 | 04:50 | Lượt xem: 336

Tại phường Đông Khê, Quận ủy Ngô Quyền vừa tổ chức triển khai thí điểm mô hình Tổ dân vận. Đây là đơn vị thí điểm triển khai đầu tiên của thành phố.

Tại phường Đông Khê, Quận ủy Ngô Quyền vừa tổ chức triển khai thí điểm mô hình Tổ dân vận. Đây là đơn vị thí điểm triển khai đầu tiên của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Đình Then, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đến dự.

Tại phường Đông Khê, có 50% số tổ dân phố triển khai thí điểm, mỗi tổ thành lập 1 tổ dân vận, bằng 16 tổ dân vận. Mỗi tổ có 9-11 người, do đồng chí bí thư chi bộ là tổ trưởng. Tổ có chức năng, nhiệm vụ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phối hợp với ban công tác mặt trận, các đoàn thể vận động nhân dân tích cực thi đua xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; xây dựng nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực. Vận động nhân dân chấp hành tốt các phong trào của địa phương; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền giải tỏa các mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân; đấu tranh với các quan điểm sai trái, hủ tục lạc hậu…