Trang chủ

Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh: Hội nghị triển khai Pháp lệnh quản lý, sử dụng Vũ khí - Vật liệu nổ - Công cụ hỗ trợ, Tổng kết 15 năm thực hiện NĐ 47/CP
Ngày đăng 25/06/2012 | 12:00 | Lượt xem: 215

Đ/c Đoàn Thế Vui - Phó Trưởng Công an phường làm công tác tổ chức Hội nghị

Đ/c Nguyễn Dương Thu - Trưởng Công an phường báo cáo công tác triển khai Pháp lệnh quản lý, sử dụng Vũ khí - Vật liệu nổ - Công cụ hỗ trợ

Ký cam kết thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng Vũ khí - Vật liệu nổ - Công cụ hỗ trợ

Ký cam kết thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng Vũ khí - Vật liệu nổ - Công cụ hỗ trợ

Ký cam kết thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng Vũ khí - Vật liệu nổ - Công cụ hỗ trợ

Ký cam kết thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng Vũ khí - Vật liệu nổ - Công cụ hỗ trợ

Ký cam kết thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng Vũ khí - Vật liệu nổ - Công cụ hỗ trợ

Đ/c Nguyễn Xuân Huân - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường trao thưởng đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng VK-VNN-CCHC

Đ/c Nguyễn Văn Thạo - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trao thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng VK-VNN-CCHC

Đ/c Tào Xuân Lại - Thượng tá Phó Trưởng Công an quận Ngô Quyền phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị