Trang chủ

Kinh tế - Chính trị - Đô thị

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Quản lý đô thị Quý I/2014

Ngày đăng 15/04/2015 | 04:41 | Lượt xem: 425
Duy trì thường xuyên ra quân làm Trật tự đường hè, trực trốt tại các điểm nóng về Trật tự đường hè và An toàn giao thông nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Quản lý đô thị Quý I/2014

Ngày đăng 15/04/2015 | 04:41 | Lượt xem: 380
Duy trì thường xuyên ra quân làm Trật tự đường hè, trực trốt tại các điểm nóng về Trật tự đường hè và An toàn giao thông nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Quản lý đô thị Quý I/2014

Ngày đăng 15/04/2015 | 04:41 | Lượt xem: 380
Duy trì thường xuyên ra quân làm Trật tự đường hè, trực trốt tại các điểm nóng về Trật tự đường hè và An toàn giao thông nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.

Quy hoạch 1/2000 Quận Ngô Quyền: cải tạo cảnh quan ven sông Cấm

Ngày đăng 15/04/2015 | 04:42 | Lượt xem: 168
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 Quận Ngô Quyền đến năm 2025 vừa được công bố, trong đó một số điểm chính mới có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan,...