Trang chủ

Liên hệ

ĐẢNG ỦY- UBND - UB MTTQ PHƯỜNG MÁY TƠ

Địa chỉ Trụ sở:Số 1 Điện Biên Phủ, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Điện thoại trực Đảng ủy phường:0313. 550994

Điện thoạitrực UBND phường:0313.836159