Trang chủ

Sơ đồ cơ cấu tổ chức - Quy chế hoạt động

Quy chế hoạt động của Ủy ban nhân dân phường Máy Tơ

Ngày đăng 28/01/2013 | 12:00 | Lượt xem: 291
Sơ đồ cơ cấu tổ chức phường Máy Tơ QUY CHẾ LÀM VIỆC Của Ủy ban nhân dân phường Máy Tơ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 140/2012/QĐ-UBND ...