Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc: Tinh giản bộ máy mới tinh giản được biên chế

Ngày đăng 15/04/2015 | 04:17 | Lượt xem: 162
Về dự thảo nghị định về chính sách tinh giản biên chế và tờ trình giảm 100.000 biên chế trong thời gian từ 2014-2020 của Bộ Nội vụ, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc khẳng định phải tinh...

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc: Tinh giản bộ máy mới tinh giản được biên chế

Ngày đăng 15/04/2015 | 04:17 | Lượt xem: 155
Về dự thảo nghị định về chính sách tinh giản biên chế và tờ trình giảm 100.000 biên chế trong thời gian từ 2014-2020 của Bộ Nội vụ, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc khẳng định phải tinh...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính Quý I/2014

Ngày đăng 15/04/2015 | 04:16 | Lượt xem: 155
Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân phường soạn thảo và ban hành 67 văn bản các loại, tổ chức chuyển nhận và xử lý văn bản đến kịp thời, có hiệu quả. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp trên khen thưởng cho...