Trang chủ

Tin hoạt động

PHƯỜNG MÁY TƠ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI PHỤC VỤ CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 7 HĐND PHƯỜNG KHÓA VIII (Nhiệm kỳ 2016-2021)
Ngày đăng 23/11/2018 | 05:00 | Lượt xem: 87

      Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 29/10/2018 của HĐND phường về việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng  nhân dân phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

      Ngày 23/11/2018, phường Máy Tơ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri nhằm phục vụ cho chuẩn bị Kỳ họp thứ bảy HĐND phường khóa VIII (Nhiệm kỳ 2016-2021). Đến Hội nghị tiếp xúc gồm có:

      * Đại diện Đại biểu HĐND phường: 

      - Đ/c Đoàn Thị Thanh Phượng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường;

      - Đ/c Nguyễn Văn Thạo - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, nhóm trưởng nhóm 4;

      - Đ/c Nguyễn Nghiệm - BT chi bộ VTS1, nhóm trưởng nhóm 1;

      - Đ/c Phạm Hồng Khanh - BT chi bộ Điện Biên 4, nhóm trưởng nhóm 2;

      - Đ/c Nguyễn Xuân Bình - TT TDP LVC, nhóm trưởng nhóm 3;

      - Đ/c Lương Xuân Diên - TT TDP NT2, nhóm trưởng nhóm 5;

      - Đ/c Nguyễn Đức Dư - BT chi bộ TP2, nhóm trưởng nhóm 6;

      - Đ/c Phạm Thị Phương Thu - Thư ký HĐND làm thư ký hội nghị.

      Các ông bà ủy viên HĐND, UBND, UB MTTQ VN phường, trưởng các Ban ngành đoàn thể phường, cùng cử tri được mời dự Hội nghị tiếp xúc đã về dự đông đủ.

      Mở đầu chương trình, đ/c Đoàn Thị Thanh Phượng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường lên báo cáo Nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành kỳ họp thứ bảy.

      Tiếp đến, đ/c Nguyễn Văn Thạo - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, nhóm trưởng nhóm 4 đã báo cáo tóm tắt của UBND phường về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh phường ước thực hiện cả năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh phường năm 2019 và báo cáo trả lời của UBND phường về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6.

      Hội nghị đã tiếp thu và trả lời một số ý kiến của cử tri về lĩnh vực trật tự đường hè, trật tự an toàn giao thông, lĩnh vực an ninh trật tự và một số lĩnh vực khác.

      Sau thời gian làm việc với tinh thần trách nhiệm của các đại biểu cử tri và đại biểu HĐND phường. Hội nghị tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân phường khóa 8 đã hoàn thành nội dung chương trình làm việc đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị

(Tin bài: Ban biên tập Website phường Máy Tơ)