Trang chủ

Tin hoạt động

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG MÁY TƠ KIỂM TRA CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC
Ngày đăng 30/10/2018 | 04:00 | Lượt xem: 91

     Căn cứ Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy phường Máy Tơ và Kế hoạch số 29-KH/ĐU ngày 29/10/2018 về việc kiểm tra các chi bộ thuộc Đảng bộ phường. Vừa qua, Đảng ủy phường Máy Tơ đã tiến hành kiểm tra các chi bộ trực thuộc tại trụ sở phường, số 1 Điện Biên Phủ, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng và tại cơ sở đối với các chi bộ trường học.

     * Đối tượng kiểm tra gồm có:

- Các Chi bộ Trường học: Chi bộ trường Mầm non Sao Biển, trường Mầm non Phạm Minh Đức, Chi bộ trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền;

- Chi bộ Cơ quan;

- Chi bộ Công an phường.

     * Thành phần đoàn kiểm tra gồm có:

1. Đ/c Đoàn Thị Thanh Phượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường -Trưởng đoàn

2. Đ/c Đặng Hồng Dương - UVBTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường    - Phó Trưởng đoàn

3. Đ/c Nguyễn Quang Tiến - Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường - Phó Trưởng đoàn

4. Đ/c Đặng Thị Ngọc Anh - Đảng ủy viên, Thường trực Đảng ủy phường - Thư ký

5. Đ/c Ninh Thanh Tú - UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường - Thành viên

6. Đ/c Nguyễn Quang Huy        - UVBTV Đảng ủy, Trưởng Công an phường, UVUBKT ĐU phường - Thành viên

7. Đ/c Phí Thị Hồng Vân - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, UVUBKTĐU phường - Thành viên

8. Đ/c Vũ Đình Triển - Phó Chủ tịch TT UBMTTQ VN phường, UVUBKT ĐU phường- Thành viên.

9. Đ/c Hoàng Thị Lưu- Công chức Tài chính kế toán phường - Thành viên.

     Cùng tập thể cấp ủy chi bộ, đảng viên phụ trách các đoàn thể.

     Thông qua công tác kiểm tra Đảng ủy đánh giá đầy đủ, thực chất những việc đã làm, những ưu khuyết điểm chính trong công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của chính quyền các cấp đối với cán bộ, đảng  viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường; các chi bộ trường học và lực lượng vũ trang  trực thuộc Đảng bộ phường.

     Thêm vào đó, Đảng ủy và các Chi bộ cũng rút được kinh nghiệm, khắc phục những mặt còn hạn chế, bổ khuyết các giải pháp thực hiện trong thời gian tới, các cấp ủy chi bộ, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về vị trí vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, tổ chức quán triệt thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Đảng ủy phường.

(Tin bài: Ban biên tập Website phường Máy Tơ)