Trang chủ

Tin tức Quốc tế

1.000 anh hùng Chernobyl nổi đóa vì Quốc hội Ukraina

Ngày đăng 18/04/2015 | 04:57 | Lượt xem: 142
Sau khi 100% số phiếu của cuộc bầu cử Tổng thống Nga được kiểm đếm, ông Putin đã giành được 63,6% số phiếu ủng hộ. Nhiều nhà lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế đã bày tỏ thái độ về kết quả...

Phản ứng của quốc tế về kết quả bầu cử Tổng thống Nga

Ngày đăng 18/04/2015 | 04:57 | Lượt xem: 142
Sau khi 100% số phiếu của cuộc bầu cử Tổng thống Nga được kiểm đếm, ông Putin đã giành được 63,6% số phiếu ủng hộ. Nhiều nhà lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế đã bày tỏ thái độ về kết quả...

Phản ứng của quốc tế về kết quả bầu cử Tổng thống Nga

Ngày đăng 18/04/2015 | 04:57 | Lượt xem: 126
Sau khi 100% số phiếu của cuộc bầu cử Tổng thống Nga được kiểm đếm, ông Putin đã giành được 63,6% số phiếu ủng hộ. Nhiều nhà lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế đã bày tỏ thái độ về kết quả...