Trang chủ

Tin tức sự kiện

Phường Máy Tơ tiếp đoàn kiểm tra công tác quân sự của Quận ủy Ngô Quyền
Ngày đăng 22/11/2018 | 10:00 | Lượt xem: 770

Sáng 25/10/2018 Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Quận ủy theo Quyết định số 1866-QĐ/QU, do đồng chí Đào Khánh Hà – Bí thư Quận ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng địa phương tại UBND phường Máy Tơ

      Thực hiện Kế hoạch 150-KH/QU ngày 25/10/2018 của Quận ủy Ngô Quyền về việc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/QU ngày 17/12/2012 của Ban Thường vụ Quận ủy khóa XXI vể tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

      Sáng 25/10/2018 Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Quận ủy theo Quyết định số 1866-QĐ/QU, do đồng chí Đào Khánh Hà – Bí thư Quận ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng địa phương tại UBND phường Máy Tơ:

      Tiếp đoàn có: Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND phường; Thành viên UBND phường; Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; Chủ tịch UBMTTQVN và Trưởng các tổ chức chính trị xã hội phường, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự, Trưởng công an phường.

      Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của Đảng ủy, UBND và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường. Đảng ủy về đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; các quan điểm, chủ trương về công tác quân sự, quốc phòng địa phương; đặc biệt  là Nghị quyết số 25-NQ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới"; trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 ( khóa XI) về "Chiến lược bảo về Tổ quốc trong tình hình mới". Những kết quả thực hiện nhiệm vụ đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ và thực trạng số công dân tại địa phương.

      Sau khi nghe các ý kiến tham gia của các đồng chí trong đoàn kiểm tra, đồng chí Đào Khánh Hà, Bí thư Quận ủy, trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả mà phường đã triển khai. Đồng thời đồng chí yêu cầu trong thời gian tới tiếp tục triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết 25 và Kết luận số 10 bằng văn bản, công tác kiểm tra, giám sát theo nghị quyết. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về công tác giáo dục quốc phòng an ninh để từ đó thống nhất trong nhận thức và hành động.

Một số hình ảnh buổi kiểm tra:

(Tin bài: Ban biên tập Website phường Máy Tơ)