Trang chủ

Tin tức sự kiện

Đảng ủy phường Máy Tơ tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm điểm, xếp loại chất lượng đối với Chi bộ, Đảng viên năm 2018 trên địa bàn
Ngày đăng 06/12/2018 | 11:05 | Lượt xem: 642

Ngày 05/12/2018, Đảng ủy phường Máy Tơ đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Chi bộ, Đảng viên năm 2018.

      Thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 16/HD/BTCTW ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 16/11/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy; Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 23/11/2018 của Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng; Kế hoạch số 152-KH/QU ngày 23/11/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy Ngô Quyền về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018.

      Ngày 05/12/2018, Đảng ủy phường Máy Tơ đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Chi bộ, Đảng viên năm 2018.

      Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội phường và cấp ủy 42 chi bộ trực thuộc.

      Chủ trì hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung cần tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời cũng nhấn mạnh một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình tổ chức kiểm điểm theo Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 23/11/2018 của Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng.

Dưới đây là một số hình ảnh:

(Tin bài: Ban biên tập Cổng thông tin điện tử phường Máy Tơ)