Trang chủ

Tổ dân phố

Thông báo tổng vệ sinh và treo cờ Tổ Quốc hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ nhất - Hải Phòng 2012

Ngày đăng 01/06/2012 | 12:00 | Lượt xem: 262
Thực hiện Kế hoạch số: 2386/KH-UBND ngày 02/5/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ nhất - Hải Phòng 2012;

Thông báo: Về việc tổng vệ sinh và treo cờ Tổ Quốc hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch quận Ngô Quyền năm 2013

Ngày đăng 08/05/2013 | 12:00 | Lượt xem: 190
Đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường: Trang trí cổng trụ sở bằng Pa-nô, khẩu hiệu , áp-phích. Treo cờ Tổ q uốc , cắm cờ Hồng kỳ, cờ chuối dọc theo hàng rào của trụ sở cơ...

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm gia cầm A/H5N1, H7N9 và H10N8 trên địa bàn phường Máy Tơ

Ngày đăng 12/02/2014 | 12:00 | Lượt xem: 334
Thực hiện Thông báo số 01/TB-SNN ngày 02/01/2014 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng và Công văn số 74/UBND-KT ngày 24/01/2014 của UBND quận Ngô Quyền về việc tăng cường...