Trang chủ

Trường học trên địa bàn

Tổ chức khen thưởng, tham quan cho các Chiến sĩ nhỏ Điện Biên liên đội Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền - Năm học 2013-2014

Ngày đăng 15/04/2015 | 04:46 | Lượt xem: 412
Thực hiện kế hoạch 16-KH/HĐĐ ngày 17/04/2014 của Hội đồng Đội quận Ngô Quyền và kế hoạch số 16 KH/LĐ ngày 20/04/2014 của Liên đội, , sáng 22/5/2014, liên đội tiểu học Nguyễn Thượng Hiền đã lựa chọn...

Tổ chức khen thưởng, tham quan cho các Chiến sĩ nhỏ Điện Biên liên đội Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền - Năm học 2013-2014

Ngày đăng 15/04/2015 | 04:46 | Lượt xem: 299
Thực hiện kế hoạch 16-KH/HĐĐ ngày 17/04/2014 của Hội đồng Đội quận Ngô Quyền và kế hoạch số 16 KH/LĐ ngày 20/04/2014 của Liên đội, , sáng 22/5/2014, liên đội tiểu học Nguyễn Thượng Hiền đã lựa chọn...

Trường TH Nguyễn Thượng Hiền tổ chức Lễ phát động cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ năm học 2013-2014"

Ngày đăng 15/04/2015 | 04:47 | Lượt xem: 349
Sáng 7/4/2014, trường TH Nguyễn Thượng Hiền đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ - Hãy là nhà phát minh tí hon” năm học 2013-2014. Thông qua cuộc thi này, nhà trường mong muốn khơi dậy...