Trang chủ

Văn hóa - Xã hội - ANQP

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật Phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn công tác PCCC cho các thành viên Tổ PCCC tại các Tổ Dân phố
Ngày đăng 15/04/2015 | 04:44 | Lượt xem: 363

Chiều ngày 05/11/2014, tại Hội trường Công an phường, Ủy ban nhân dân phường Máy Tơ đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật Phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn công tác PCCC cho các thành viên Tổ PCCC tại các Tổ Dân phố.

Chiều ngày 05/11/2014, tại Hội trường Công an phường, Ủy ban nhân dân phường Máy Tơ đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật Phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn công tác PCCC cho các thành viên Tổ PCCC tại các Tổ Dân phố.

Thực hiện Kế hoạch số: 12/KH-UBND ngày 14/02/2014 của Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền về việc thực hiện Chỉ thị số: 25/CT-UBND ngày 30/12/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2014; Ủy ban nhân dân phường Máy Tơ đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật Phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn công tác PCCC cho các thành viên Tổ PCCC tại các Tổ Dân phố nhằm mục đích: